Unicem Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., temizlik ürünleri sektöründe faaliyet göstermek üzere 1993 yılında kurulmuş ve UNICHEM markası ile üretime başlamıştır. Otel, fabrika, hastane, temizlik sektörü, gıda ve içecek endüstrisi, ilaç endüstrisi, imalat sanayi, yemek üretim tesisleri ve çamaşırhaneler gibi çeşitli sektörlerdeki kurumların temizlik ve hijyen ihtiyaçlarına yönelik 150 çeşit ürünü 300'den fazla ambalajda siz müşterilerinin kullanımına sunmaktadır.

UNICHEM Üretim Prensipleri şu esaslar üzerine bina edilmiştir:
· Çevreye saygılı ürünler tasarlamaya ve üretmeye özen gösterir. Ürünlerin çoğu doğada biyolojik olarak %100 oranında bozunur; diğerlerinde ise bu oran çoğunlukla %90'ın üzerine çıkar.
· Dinamik bir ar-ge yapısına sahiptir. Dünyadaki yeni teknoloji ve gelişmeleri en hızlı bir biçimde ürünlerine adapte eder.
· UNICHEM ürün formülasyonlarını oluştururken modern yaklaşımlardan yola çıkar ve ülkemizdeki koşulları da (suların özelliği, kir problemleri, tüketici bilinci vs.) göz önüne alarak en uygun ve özgün bir şekle getirir.
· Ürünler, içerdikleri parfümler dahil olmak üzere, oluşturulan teorik formüllerin referans birçok kullanıcı ile birlikte pratik çalışmaları yapılarak, performansları test edilerek oluşturulur. Dolayısıyla, kullanıyor olduğunuz herhangi bir UNICHEM ürünü performans olarak en iyi sonucu verir.
· UNICHEM ürünleri en yeni teknolojinin sunduğu yüksek performanslı yüzey aktif maddeler ile üretilir ve rakiplerine göre gerek "temizlik kalitesi" gerekse kullanım maliyeti açısından üstün sonuçlar verir.

Portföydeki ürün grupları şu şekildedir:
· Mutfak hijyeni ürünleri,
· Çamaşır hijyeni ürünleri,
· Housekeeping için genel amaçlı temizlik ve sanitasyon ürünleri,
· Halı temizlik ve bakım ürünleri,
· Yer temizlik ve bakım ürünleri,
· Kişisel temizlik ve hijyen ürünleri,
· Gıda ve içecek sektörü için temizlik, dezenfeksiyon ve özel amaçlı ürünler,
· İlaç endüstrisine yönelik dezenfeksiyon, temizlik ve kişisel hijyen ürünleri,
· Metal ve metale dayalı imalat endüstrisi için genel ve özel amaçlı ürünler,
· Tekstil sektörüne yönelik yıkama ve leke sökücü ürünleri
. Havuz bakım ürünleri
. Oto bakım ürünleri

UNICHEM ürün pazarlama ve müşteri hizmetlerini şu prensipler ile yürütür:
1. Kurumsal müşterideki temizlik ve hijyen konusunu bir bütün olarak ele alır.Uygulamayı gerek hijyen kalitesi, gerek malzemenin korunması ve gerekse ekonomiklik açısından maksimize edecek bir ürün sistemi önerir.
2. Müşterinin ihtiyaçlarını ve hijyen standardını yerinde tespit eder; müşterinin uygulama şartlarını da göz önüne alarak sonuç ve önerilerini rapor - teklif halinde sunar.
3. Gerekli dozajlama ekipmanının montaj ve kullanım bilgilerini sağlar.
4. Teknik destek: Periyodik müşteri ziyaretleri ile ürünlerin doğru ve ekonomik bir biçimde kullanımını sağlar. Müşteriye ürünler ile ilgili her türlü bilgi ve dökümanı sunar.
5. Müşterinin olabilecek spesifik temizlik problemleri için, gerekiyorsa özel bir ürün çalışması dahi yaparak çözüm oluşturmaya çalışır.
6. Eğitim: a- Genel teorik eğitim; temizlik ürünlerinin genel kimyası ve bilinmesi gerekli terimler; sektörle ilgili
genel bilgiler gibi konular,
b- Ürünler ile ilgili teknik bilgiler ve pratik uygulama konuları.
7. Fiyat politikası: Firmamız, 'en kaliteli ürün en avantajlı fiyat' prensibi ile hareket ederek ürün fiyatlarını belirler. Temizlik ürünü maliyetinin kurumsal müşterilerinin maliyet girdilerinde önemli bir yer tutması gerçeğini göz önünde bulundurarak avantajlı ve gerçekçi fiyatlar sunar. İstikrarlı fiyat politikası ile de müşterisine uzun vadeli maliyet hesabı yapmasına imkan verir. UNICHEM'in faaliyet alanının sadece endüstriyel temizlik ürünleri sektöründe olması ve bu sayede medyatik reklam ve tanıtım giderlerini minimize edebilmesi, ayrıca bazı müşteriyi kazanmak için yapılan yüksek maliyetli promosyon uygulamalarından müşteride hizmet eşitliği prensibi doğrultusunda kaçınması istikrarlı politikalar üretmesinde yardımcı etkenler olmaktadır.

Saygılarımızla,

UNICHEM

.